นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
2. บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
3. บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
4. แอดเวอร์ไทร์ซิ่งดีไซน์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
5. นายดีไซน์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

ความคิดเห็น