วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้ร่วมถวายปัจจัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ความคิดเห็น