วันที่ 2 เมษายน 2565 ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น