ลงพื้นที่อบรมและปฏิบัติการการทำน้ำพริก ณ ตึกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG ต.หนองตาด

ความคิดเห็น