คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรสาธารณสุขแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขรวมถึงคณาจารย์ได้เข้าใจความรู้การใช้สารสกัดจากกัญชา การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ประกอบการวิจัยและการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "รปแบบยา REC เวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ สูบ 5-10 นาที ระยะเวลา วลา การออกฤทธิ์ กิน 60-180 นาที 2-4 ชั่วโมง หยดใต้ลิ้น 15-45 นาที 6-8 ชั่วโมง ข้อดี 6-8 ชั่วโมง ออกฤทธิ์ไว ไม่มีกลิ่น เหมาะกับภาวะเฉียบพลัน เหมาะกับภาวะเรื้อรัง เช่น ปวด คลื่นไส้ ใช้งานง่าย ข้อเสีย มียาในท้องตลาด ชื่อ nabiximols ที่มีข้อมูล ยืนยันทั้งประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เหมาะกับรอยโรคเฉพาะที่ ต้องรัเทคนิคการใช้ ราคา Vaporizer แพง พกพาไม่สะดวก ออกฤทธิ์ช้า ราคาแพง MacCallumCA, RussoE Practical onsiderations medical annabs administration European Jouralo Internal Medicine 2018: 12-19. 1spray ให้ผลแค่รอยโรคเฉพาะที่นั้น ttps/tambrowcnta-stk."

ความคิดเห็น