คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การวัด และการประเมินผล ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 โดยมีเนื้อหาแนวทางการออกข้อสอบที่ดี เทคนิคการวัดและการประเมินผลในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการทบทวนให้กับคณาจารย์และให้สามารถนำไปปรับใช้ในการออกข้อสอบและการวัดผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของบัณฑิต

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ความคิดเห็น