ร่วมฟังอภิปราย “เทคโนโลยีอวกาศกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

ผ่านเฟสบุค ของ GISTDA

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น