สำนักวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อาราธนาพระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรยายธรรมพร้อมทั้งนำผู้สนใจปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติจิตภาวนาเดือนละ 1 ครั้ง ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเจริญสติ เจริญปัญญา  โดยได้เข้าร่วมฟังเป็นประจำ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ความคิดเห็น