วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นกรรมการฝึกซ้อมต้นแบบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 15) 

ความคิดเห็น