https://www.facebook.com/DrJamp-%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-101045336072529
อังคักหรือข้าวแดง..ได้จากการหมักของรา
โมแนสคัส โดยใช้วัตถุดิบเป็นข้าวหรือธัญพืช
รา Monascus sp. จะเจริญบนข้าวและสร้างสารที่ทำให้เป็นข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดง
นิยมใช้ข้าวแดงเป็นส่วนประกอบในการปรุงแต่งสี และกลิ่นของอาหาร ถือเป็นสีจากธรรมชาติที่ปลอดภัย ใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในอาหาร เช่น แหนม ไส้กรอก ซาลามิ ปลาแป้งแดง เต้าหู้ยี้ และไวน์แดง เป็นต้น

ความคิดเห็น