โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กิจกรรมณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น