วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เป็นพิธีกรในพิธีไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 เป็นผู้อ่านโองการและประกอบพิธี

ขอบคุณภาพจากคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น