วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ความคิดเห็น