วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 8 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับคณาจารย์ในทีมและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อพูดคุย ประสานงานในการจัดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ในโครงการ U2T for BCG

ความคิดเห็น