วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพับกระดาษให้เกิดรูปทรงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น