📌ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปี2565
เปิดงานโดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทนผู้ว่าฯจังหวัด และจัดประชุมโดย พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

 

ความคิดเห็น