วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น