วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบที่ทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ นอกจากหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติงานแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือการวิพากษ์ข้อสอบ สุดยอดแห่งการทุ่มเทที่ทำงานร่วมกันดึกติดต่อกันหลายคือ ขอบคุณมากๆค่ะ ชื่นชมในการทำงาน…ยอมใจทุกท่าน…นับถือการทำงาน อยู่ด้วยกันดึกดื่นทุกคืน

 

ความคิดเห็น