ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น