วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น