วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาและแสดงศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 EDU FRESHY STAR 2022 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น