ล่ามจีนโครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ 2565 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันกับอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอนนักศึกษาชาวจีน สาขาดนตรีศึกษาและบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ความคิดเห็น