ร่วมประเพณีตักบาตรกรวย ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
  

ความคิดเห็น