ร่วมประเพณีตักบาตรกรวย ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดกลางอารามหลวง

ความคิดเห็น