ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายสังฆทานและร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น