วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 PLC ติดตามครูพัฒนาท้องถิ่นในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 2 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น