ถวายเทียนพรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ วัดบ้านถนนกระสัง ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 🙏🏼

ความคิดเห็น