วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสะแกซำเฮิร์บและวิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้า ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในโครงการ U2T for BCG

ความคิดเห็น