4 กรกฎาคม 2565 วันนี้เป็นวันที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติให้นำเสนอหุ่นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคณะ ทางสาขาวิชาฯพร้อมนำเสนอ

 

ความคิดเห็น