เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิทยาการข้อมูลทางด้านการเกษตร (Agricultural Data Scientist)” 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น