วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนเขตทางการสงเคราะห์ 𝟓 ( ไตรคามสิทธิศิลป์ )

วิดีโอ ==>> https://fb.watch/e2cRvEzKtx/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==>> วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1XRdgGTvNhUCRk52KUSzA24lea6Wsx0Nb?fbclid=IwAR3Y3z7ARfLjeM8xsjcRr0vihEBr12bS2l0UW_3lmmFfbIhqFL8sCIVTow8

==>> วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1-7UMAA_77nXbw_6pvCqxKKLJVV5uXlCz?fbclid=IwAR1If192CZipvufM0LuA2jfW2oNeHNErARYoLbO6wU3CNhREdMp7QL7DtoY

ความคิดเห็น