วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T for BCG) โดยการจัดถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting https://us๐๖web.zoom.us/i/๘๒๑๓๒๕๒๘๕๒๗ Meeting ID:๘๒๑ ๓๒๕๒ ๘๕๒๗ และมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook live : MHESIThailand ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น