เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T for BCG)

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. โดยการจัดถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting https://us๐๖web.zoom.us/i/๘๒๑๓๒๕๒๘๕๒๗
Meeting ID:๘๒๑ ๓๒๕๒ ๘๕๒๗  และมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook live : MHESIThailand ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น