กรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ (U2T for BCG ) รอบที่ 2 พื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

ความคิดเห็น