คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการ U2T BCG (รอบที่ 2) ตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ความคิดเห็น