สัมภาษณ์บัณฑิตเข้าร่วมโครงการ U2T เฟส 2 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น.

ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น