วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ได้เป็นประธานเปิดและปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 2  ณ หอประชุมศิวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

ความคิดเห็น