วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เข้าร่วม PLC ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัยของครูคืนถิ่น เครือข่ายย่อยบุรีรัมย์ รุ่นที่ 5 รอบ 2 ในรูปแบบออนไลน์

                  

ความคิดเห็น