วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น