วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การออกแบบโรงงานสกัด เทคนิคการสกัด CBD และการขออนุญาตสกัดตามมาตรฐาน อย. โดย รศ.ดร.วีระชัย พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน มหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร กัญชาคืนชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้ประชาชน

ความคิดเห็น