วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 เตะฟุตบอลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ความคิดเห็น