วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นวิทยากรติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6/3 โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น