วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
คณาจารย์หอพักราชพฤกษ์ ๑ ร่วมประชุมกรรมการและนักศึกษาหอพัก เกี่ยวกับกฎกติการการอยู่หอพักร่วมกัน โดยมีนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ ๑ เข้าร่วมรับฟังทุกคน

ความคิดเห็น