เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 10 (2565) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น