เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ส่วนการเขียนแผนงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2566
ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

ไฟล์แนบ

jpg ERP Training1

ขนาดไฟล์ 87 KB | จำนวนดาวน์โหลด 83 ครั้ง

png ERP Training2

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 74 ครั้ง

jpg ERP Training3

ขนาดไฟล์ 84 KB | จำนวนดาวน์โหลด 74 ครั้ง

ความคิดเห็น