ประชุม เกณฑ์และตัวชี้วัด Times Higher Education: SDGs / Sustainable Delvelopment GOALS

ติมตามผล และเก็บข้อมูลหลักฐาน

การจัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

Sustainable Community Development University Ranking (SCD)

-ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรัมย์

30 พฤษภาคม 2565

 

 

 

ความคิดเห็น