วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมนิเทศติดตามครูพัฒนาท้องถิ่นในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 2 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น