นายคชาธร วงศ์นิมิตร เข้ารับการอบรม “การทำสกู๊ปข่าว เล่างาน ในยุคดิจิทัล”
เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชนได้รับความรู้ และทักษะด้านการทำข่าว
✅26 พฤษภาคม 2565
จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
📌ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ความคิดเห็น