วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมฟังการชี้แจงการเขียนรายงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ความคิดเห็น