วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตร OBE ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15

ความคิดเห็น